Залруулж болох тохиол аваас уурлаж ундууцахын хэрэг юун! 
Залруулж болошгүй тавилан бол уурлаж ундууцаад ч нэмэр юун! 
                                                                       Гэгээнтэн шантидэвэ

Advertisements