Худгийн ус ундаргандаа
Хүний буян хэмжээндээ….

Advertisements