Чи хэн ч бай, юу ч үзэж туулсан байсан гэсэн, чиний үзэл бодол ямар ч байсан хамаагүй Боломж цаг үргэлж байдаг.
Чиний хэн байх, цаашдын үйл явдал чинь хэрхэн өрнөх нь гагцахүү энэ боломжийг хэрхэн ашиглахаас хамаарна.

                                         /Хүн аалз/ дөхүүлэн сийрүүлсэн Хүн санаа

Advertisements