Аз жаргалтай төгсгөл гэж хүссэн болгоноо биш хэрэгтэй зүйлсээ л авсан байхыг хэлнэ.        (Хүн санаа)

Advertisements