Чи шударга бус. Намайг зовоохгүй гэсэндээ явахдаа, чамгүйгээр намайг яаж зовохыг бодоогүй. Чи шударга бус. Өөрөөсөө өөр нэгнийг хайрлаарай гэж үлдээчихээд, өөрөөс чинь өөр хэнийг ч хайрлаж чадахгүйг бодоогүй. Чи шударга бус. Намайг жаргалтай амьдруулах гэж орхихдоо, чамгүй бол хэзээ ч жаргалтай байж чадахгүйг бодоогүй. Чи шударга бус. Өөрийгөө мартаарай гэж үлдээхдээ, зүүдэнд минь орж ирэхээ бодолцоогүй. Чи шударга бус .., 

Copied From Ollie
Advertisements