Энэ дууг яг одоо плэйлистдээ оруулчлаа. Та нарт таалагдаж байвал татаад аваарай. Надад бол таалагдсан.

Lyrics to Freebirds :
What do you want me to feel
What you want me to feel my love
I just don’t know
I just don’t know

Be free if you wanna
Be free if you wanna
Be free my love
It hurts me so
It hurts me so

Freebirds fly away
They just don’t stay
They just don’t stay

Freebirds fly away
They just don’t stay
They just don’t stay

What do you want me to say
What you want me to say my love
That I don’t care
That I don’t care

Be free if you wanna
Be free if you wanna
Be free my love
I won’t be there
I won’t be there

Freebirds fly away
They just don’t stay
They just don’t stay

Freebirds fly away
They just don’t stay
They just don’t stay

Freebirds they fly away
They just don’t stay
They just don’t stay

Freebirds they fly away
They just don’t stay
They just don’t stay

Татаж авах:

Freebirds lover lover.mp3 (original)

Freebirds lover lover.mp4 (acoustic)

 

Advertisements