Доголдол. 
Үгийн үндэс нь догол = хувил, бусдаас ялгаатай ирмэг, ямартай ч хавтгай, хэвийн зүйлээс тэс өөр болохоор ялгасан нэг үг. Яагаад үг гэж? Үг чинь өөрөө утга агуулдаг. 
Харин утга гэдэг үгийн учрыг би сайн олохгүй байна. Ямар нэг зүйлийн эцсийн үр дүн, эсвэл хэн нэгэнд яаж ойлгогдохоос хамаарч утга гэдэг зүйл чинь хувьсаад байгаам шиг. Асуудалтай юм аа энэ утга чинь өөрөө. Би уул нь “Амьдрал баялаг болохоор” гэж хэлдэг. Гэтэл тэр баялаг чинь сайн муу нь холилдцон ялгаж салгахын арга алга. Миний утгагүй чиний утгатай тэнцүү, хэн нэгний утгагүй миний утгатай тэнцүү. Тэнэг их ядарч байнаа…. /доголдоод байна би/
Зохицохгүй зүйлийг зохицуулах гэвэл зовлон болно….
Advertisements