Хүндэт найз өргөстэй цэцэгхэн маань Юүримагийн лоов ми гэдэг аязыг олж ацар гэж үүрэгдсэний дагуу тус уран бүтээлчийн уран бүтээлийн сангаас хуссан нэг видеогоо үүгээр дамжуулан уламжлъя.

Татаж авах. Яг эндээс

Advertisements