>Онцгой хайралдаг Цагаан загасаа бусдаас нь илүү хайрлаж халамжлаж байгаагаа мэдрүүлэх гээд хоолыг нь аманд нь шахуу ойрхон тавьж өгөх юм. Бусад нь хошууран хоолны араас зүтгэхээр тэр дэмий л худлаа сандчин тэднийг даган сэлээд явчих юм.

Advertisements