>Нууц бол болж өнгөрсөн, одоо үе болоод хэзээд тохиолдох үйл явдлуудын хариулт мөн.

Advertisements