>Бүсгүйчүүдэд:
1. Гэр бүл
2. Найз нөхөд
3. Нууц амраг
4. Үсчин
5. Гоо сайханч
6. Эмч
7. Сайн сонсогч
8. Сайн зохион байгуулагч
9. Сайн аав
10. Гял цал байдал
11. Энэрэх сэтгэл
12. Халуун дулаан орчин
13. Эелдэг байдал
14. Ухаалаг зан
15. Хөгжилтэй байдал
16. Бүтээлч
17. Булбарай зөөлөн байх

18. Хүчтэй чийрэг байдал
19. Харилцан ойлголцол
20. Хүлцэнгүй байх
21. Арвич хямгач байдал
22. Алдар нэр
23. Авъяас чадвар
24. Эрэлхэг байдал
25. Шийдмэг байх
26. Үнэнч байдал
27. Найдвартай байх
28. Дур тачаал

Мөн түүнчлэн:
29. Түүнд үргэлж найрсаг дотно үг хэлэх
30. Дуртай зүйлийг нь худалдаж авч өгөх
31. Үргэлж түүнд үнэнч байх
32. Аа тийм бас баян байвал зүгээр
33. Түүний эргэн тойронд стессгүй байлгах
34. Бусад охид бүсгүйчүүдрүү харж болохгүй

Заримдаа бас ийм байхад зүгээр:
35. Хийж байгаа зүйлд нь бага зэрэг анхаарал тавьж байх
36. Түүнийг ялангуя дураараа аашилж байхад нь өөрийхөөр нь орхих
37. Ямар нэгэн шийдвэр гаргаж байхад нь санаа зовсон царай гаргах хэрэггүй
Энэ бол маш чухал:
38. Хэзээ ч мартаж болохгүй
* төрсөн өдрийг нь
* ойн баяраа
* түүнтэй холбоотой ямар нэг тэмдэглэлт үйл явдлыг

Эрчүүдэд:
1. Түүнийг зүгээр л өөрийхөөр нь байлга

Advertisements