>

Уур инээд хоёр өдөртөө хосолж байвал 
Учрал хагацал хоёр жилдээ дүйж байвал 
Өсөх уруудах хоёр дүндээ дүн байвал 
Өөрийгөө та жаргалтайд тооцож яв

Advertisements