>

Хүмүүсийн ихэнх нь алдахаас айдаг учраас хайрлахаас айдаг.
Үүрэг хариуцлага авчирдаг учраас бодохоос айдаг.
Шүүмжлүүлэхээс айдаг учраас ярихаас айдаг.
Няцаагдахаас айдаг учраас сэтгэлээ нээхээс айдаг.
Залуу насны сайхныг мэдэрдэггүй учраас хөгшрөхөөс айдаг.
Дэлхийд сайхан зүйл үлдээгээгүй учраас мартагдахаас айдаг.
Амьдарч сураагүй учраас үхэхээс айдаг.
Өөрийнхөө төлөө биш, бусдын төлөө амьдардаг учраас
Хүмүүсийн ихэнх нь амьдрахаас айдаг.

http://www.4shared.com/embed/247220551/804d4cb1

Advertisements