>*Монгол орны нутаг дэвсгэрийн хагийн баруун захын цэг нь Монгол Алтайн нурууны 3243.6 тоот өндөрлөг бүхий Мааньт уул, хойд өргөргийн 48*58′, Дорнод уртрагийн 87*44′-т оршино.
*Монголын хамгийн зүүн захын цэг нь Соёлз уулын зүүн хойд зүгт 7.1км зайд орших 1290.0 тоот өндөрлөгийн хилийн 539 дүгээр тэмдэг бүхий модтой хамар, хойд өргөрөгийн 46*53′, дорнод уртрагийн 119*56′-д оршино.
*Монголын хамгийн хойд захын цэг нь Их Саяаны нурууны Монгол Шарын даваа, хойд өргөрөгийн 52*09′, дорнод уртрагийн 98*57′-д оршино.
*Монголын хамгийн өмнөд захын цаг нь Орвог гашууны Бор толгойн хойд өргөрөгийн 41*35′, дорнод уртрагийн 105*00′-д оршино.

Advertisements