>Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хамгийн захын цэгүүдийн хоорондын зай:
*Монголын хамгийн баруун захын цэг Мааньт уулаас хамгийн зүүн захын цэг Модтой хамар хүртэл 2392.0 км.
*Монголын хамгийн хойд захын цэг Монгол Шарын даваанаас хамгийн өмнөд захын цэг Орвог гашууны Бор толгой хүртэл 1259.0 км

Advertisements