>Шенедее орсон цасан ширхэг
Өглеен нарны туяанд гялбам
Яг л уун шиг эмзэгхэн тууниигээ
Хэзээ ч би гомдоохгуи

Уурээр орсон манагиин шиврээ
Өглеен наранд туугдан одохдоо
Уулэн солонго орчлонд улдээсэн
Надад чамаиг минь орчлон улдээсэн

Дахилт: Гараас чинь атгаад амьдралыг туулья
Чи бид хоёр хоёулахнаа баина
Зурхэнд эгшиглэх энэ л аялгуунд уусаад
Чи бид хоёр хоёулахнаа энэ ертөнцөд менхед баина

Тэнгэрт тугэх оддоос
Ууриин цолмон улддэг шиг
Узэсгэлэнт чи минь надаа улдсэн
Тэгэхдээ буур менхед улдсэн

Дахилт: Гараас чинь атгаад амьдралыг туулья
Чи бид хоёр хоёулахнаа баина
Зурхэнд эгшиглэх энэ л аялгуунд уусаад
Чи бид хоёр хоёулахнаа энэ ертөнцөд менхед баина

Узэсгэлэнт чи минь наддаа улдсэн
Тэгэхдээ бурмесен улдсэн

Дахилт: Гараас чинь атгаад амьдралыг туулья
Чи бид хоёр хоёулахнаа баина
Зурхэнд эгшиглэх энэ л аялгуунд уусаад
Чи бид хоёр хоёулахнаа энэ ертөнцед менхед баина

Advertisements